Western School - Szkoła Języka Angielskiego Ożarów Mazowiecki, korepetycje, angielski


Idź do treści

Technologia

TECHNOLOGY - TECHNOLOGIA

Budowa komputera lub silnika? Właściwości plastiku? Robotyka? Działanie lodówki? Proces rafinacji? Dzięki kursowi English for Technology będziesz mógł porozmawiać na każdy z tych tematów po angielsku a dokumenty techniczne napisane w tym języku staną się dla ciebie zrozumiałe.

Wiele firm z sektora przemysłowego działa na rynku miedzynarodowym, a zespoły inżynierów składają się często z przedstawicieli różnych narodowości - dlatego znajomość języka w tej branży jest tak ważna. Proponujemy Państwu kurs, który nie tylko wprowadza bardzo bogate słownictwo branżowe, ale także uczy jego praktycznego zastosowania oraz skutecznej komunikacji.

CEL: Opracowując kurs dla inżynierów postawiliśmy sobie za cel przygotowanie ich pracy w międzynarodowym środowisku. Obejmuje to przede wszystkim zapoznanie ich z fachową terminologią, jak również umożliwienie im swobodnej komunikacji z partnerami z branży.

ZAJĘCIA: Dużą wagę przywiązujemy do skutecznej komunikacji. Wynik pracy inżynierów bardziej niż w innych branżach zależy od poprawnego przekazania lub zebrania informacji - zwykle nie ma marginesu błędu, dlatego precyzja jest koniecznością. Taką umiejętność ćwiczymy np. poprzez pracę w parach, gdzie jedna z osób wydaje, a druga wykonuje polecenia (np. wykonanie projektu obwodu elektrycznego - zobacz przykład na dole strony). Kurs oferuje także:
- poznanie fachowego słownictwa oraz jego aktywizację;
- umiejętność prowadzenia negocjacji, dyskusji, krótkich prezentacji;
- techniki sporządzania dokumentów biurowych i specjalistycznych (dokumentacja techniczna, instrukcje, oferta, e-mail, zaproszenie do współpracy itp.);
- powtórzenie gramatyki w zakresie niezbędnym do komunikowania się.

PRZYKŁADOWE MATERIAŁY:

Wideo - przegląd części komputera (poziom pre-intermediate)

Artykuł: Fuel from the Sun (Paliwo ze słońca) (poziom upper-intermediate)


Powrót do treści | Wróć do menu głównego