Western School - Szkoła Języka Angielskiego Ożarów Mazowiecki, korepetycje, angielski


Idź do treści

Prawo

LEGAL ENGLISH - ANGIELSKI DLA PRAWNIKÓW

Legal English - Angielski dla Prawników

Business Law - Prawo w Biznesie

W zawodzie prawnika profesjonalizm i wywarcie odpowiedniego wrażenia niejednokrotnie stanowią o sukcesie. Pamiętaliśmy o tym, pisząc program kursu Legal English. Nie tylko stanowi on doskonałe uzupełnienie angielskiego ogólnego oraz wprowadza fachową terminologię prawną, ale także świetnie przygotowuje do pracy w wymagającym międzynarodowym środowisku. Jest to ambitny kurs, jako że struktura języka prawniczego różni się od języka używanego na co dzień.

CEL:
* Zapoznanie Słuchaczy z szerokim zakresem słownictwa i struktur języka formalnego;
* Rozwijanie umiejętności czytania oraz redagowania tekstów specjalistycznych: aktów prawnych, umów, artykułów fachowych itp.;
* Konstruowanie dłuższych wypowiedzi, argumetnowanie, branie czynnego udziału w dyskusji.
* Ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu: nagrania z procesów, konferencji, przemówień.

Kurs stworzony z myślą o osobach, które, nie mając prawniczego wykształcenia, chciałyby poszerzyć swoją znajomość jezyka o terminologię z tej dziedziny (pracownicy zatrudnieni w działach finansowych, biznesowych, administracyjnych, przedsiębiorcy, studenci kierunków biznesowych i prawniczych). W trakcie zajęć omawiane są najważniejsze zagadnienia prawne, z jakimi można spotkać się we współczesnych firmach, m.in. procesy sądowe, patenty, własność intelektualna, oszustwa, konkurencja, odpowiedzialność karna.

CEL: Kurs trwa dwa semestry i jest przeznaczony dla osób władających językiem angielskim przynajmniej na poziomie intermediate. Zajęcia koncentrują się na zbudowaniu bogatej bazy leksykalnej oraz ćwiczeniu umiejętności konwersacji i czytania fachowych opracowań.

ZAJĘCIA: Stawiają przed Słuchaczami wysokie wymagania. Język prawniczy jest jedną z trudniejszych specjalizacji, dlatego w trakcie zajęć stosowane są wszechstronne, aktywizujące ćwiczenia. Każde zajęcia budowane są wokół danego zagadnienia, aby jak najlepiej przyswoić nowo poznawane słownictwo. Podczas kursu omawianych jest również wiele specjalistycznych tekstów, zarówno uproszczonych, jak i oryginalnych (zaczerpniętych z prasy angielskojęzycznej). Słuchacze spotkają się także z:
*
case studies - studiami przypadków, angażującymi wszystkie sprawności językowe;
* analizą porównawczą systemów prawnych w Polsce i na świecie;
* pisaniem raportów i innych opracowań;
* przygotowywaniem kilkuminutowych prezentacji;
* dyskusjami.

EGZAMIN: Kurs przygotowuje do egzaminów ILEC (The International Legal English Certificate) oraz TOLES (The Test of Legal English Skills). Więcej o egzaminach - kliknij.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego