Western School - Szkoła Języka Angielskiego Ożarów Mazowiecki, korepetycje, angielski


Idź do treści

IT

INFORMATION TECHNOLOGY - ANGIELSKI DLA INFORMATYKÓW

Praca informatyka nie jest obecnie możliwa bez znajomości angielskiego, który stał się lingua franca tej branży. Języki programowania, instrukcje, tysiące opracowań, konferencje i czasopisma - wszystkie te liczące się elementy przemysłu informatycznego zostały stworzone w języku angielskim. Dlatego stworzyliśmy kurs English for Information Technology, który jest idealnym rozwiązaniem dla osób związanych z branżą IT i chcących pogłębić swoja znajomość angielskiego.

CEL: Kurs przygotowuje specjalistów do pracy w międzynarodowych firmach i zespołach. Ukończenie go gwarantuje także sprawne posługiwanie się terminologią komputerową na wszystkich innych płaszczyznach (prasa specjalistyczna, języki programowania itd).

ZAJĘCIA: W trakcie zajęć koncentrujemy sią na zapoznaniu Słuchaczy z nową terminologią, która natychmiast jest aktywizowana. Np. poznawszy słownictwo związane z budową komputera, kursanci od razu próbują zbudować komputer z części, pracując w parach i wydając sobie nawzajem polecenia. Oprócz podręcznika wykorzystujemy autentyczne instrukcje, schematy, filmy instruktażowe (patrz: przykłady na dole strony).
Zajęcia prowadzone są metodą komunikacyjną z naciskiem na przyswojenie nowego słownictwa. Rozwijane są także umiejętności słuchania, czytania, pisania oraz powtarzana jest gramatyka w zakresie niezbędnym do sprawnego komunikowania się.

PRZYKŁADOWE MATERIAŁY

Sieci komputerowe - worksheet

Film - części składowe komputera


Powrót do treści | Wróć do menu głównego